Четвер
04.03.2021
21:56
Форма входу

Пошук
Хмаринка тегів
Наш годинник
Наше опитування
Хто ж ця чудова людина, яка відвідала наш сайт?
Всего ответов: 133
Друзі сайту

Освітній портал


Статистика
Наш відлік
Поділися
Сайт 11-А класу
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 2 з 2
  • «
  • 1
  • 2
Форум » Наш клас » Куди краще поступати після закінчення школи ? » Вінницький національний технічний університет (Правила прийому до ВНТУ в 2013 році)
Вінницький національний технічний університет
bratdimon2009Дата: Середа, 27.02.2013, 13:16 | Повідомлення # 16
Лейтенант
Група: Адміністратори
Повідомлень: 42
Репутація: 0
Статус: Offline
XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення
першого списку рекомендованих до зарахування) Приймальна комісія ВНТУ:
здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;
приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та
виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної
довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших
документів, передбачених цими Правилами, до Приймальної комісії ВНТУ;
анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог
для зарахування (не подали оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до Приймальної комісії ВНТУ);
у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування
особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше,
відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом підготовки.
15.2. Після оприлюднення другого (05 серпня) та третього (08 серпня)
списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Коригування списків
рекомендованих для зарахування вступників відбувається відповідно до
пункту 15.1 цього розділу. Вступники, які до 10 серпня включно не подали
до Приймальної комісії оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів,
передбачених цими Правилами, втрачають право зарахування на навчання за
державним замовленням.
 
15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на
навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки
рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та
фізичних осіб.
Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на
місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на
навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб - не пізніше 25 серпня.
15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XІІІ цих Правил.
 
bratdimon2009Дата: Середа, 27.02.2013, 13:17 | Повідомлення # 17
Лейтенант
Група: Адміністратори
Повідомлень: 42
Репутація: 0
Статус: Offline
XVІ. Наказ про зарахування
16.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення Приймальної комісії та
оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії і веб-сайті
ВНТУ у вигляді списку зарахованих.
16.2. Накази про зарахування на навчання разом з додатком до нього
формуються в Єдиній базі на підставі даних, внесених до зазначеної бази
навчальним закладом, за встановленою формою завантажуються до Єдиної
бази та у паперовому вигляді надсилаються до Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України..
16.3. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване Приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в
разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених
пунктом 19.4 розділу XIX цих Правил.
Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення
йому оригіналів документів  розглядається в день подання  вступником
письмової заяви. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове
зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування), у ВНТУ
відповідно до конкурсного бала.
16.4. Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок
коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що
подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у
конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників.
 
bratdimon2009Дата: Середа, 27.02.2013, 13:18 | Повідомлення # 18
Лейтенант
Група: Адміністратори
Повідомлень: 42
Репутація: 0
Статус: Offline
XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у ВНТУ
17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25 березня
1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва
областей України з суміжними прикордонними областями Російської
Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку
економічного співробітництва областей України з суміжними областями
Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями
Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26
лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із
змінами) та від 05 серпня 1998 року № 1238 «Про затвердження Положення
про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих
навчальних закладів».
Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними
зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах обсягу державного
замовлення.
17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від
українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих
навчальних закладів України користуються такими самими правами на
здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на
навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо
зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.
17.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні
на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права
на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України,
місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у
закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці
приймаються до ВНТУ за співбесідою з предметів, передбачених цими
Правилами для вступу на напрям підготовки, у межах установлених квот за
рекомендаціями національних культурних українських товариств або
дипломатичних установ України за кордоном.
17.5. Прийом документів і зарахування іноземних громадян згідно з
міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими
міжнародними зобов’язаннями України, проводиться з 15 липня по 15
вересня 2013 року.
17.6. На навчання до ВНТУ на перший курс зараховуються іноземні
громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території
України на законних підставах, на основі укладених  з ними контрактів на
навчання за відповідним напрямом підготовки.
17.7. Прийом документів і зарахування іноземних громадян, які
укладають контракти на навчання за кошти фізичних осіб,  проводиться з
15 липня по 15 жовтня 2013 року. Зарахування – 01 листопада 2013 року.
 
17.8. В терміни, визначені в п. 17.7, на перший курс зараховуються
іноземні громадяни після закінчення ними підготовчого відділення для
іноземних громадян у ВНТУ чи будь-якому іншому навчальному закладі
України.
17.9.   При зарахуванні на перший курс на навчання до ВНТУ іноземці
та особи без громадянства подають документи, які передбачені постановою
Кабінетом Міністрів України № 1238 від 05.08.1998 р. «Про затвердження
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до
вищих навчальних закладів»:
–         документ про повну загальну середню освіту,  в якому
зазначається перелік предметів, які вивчалися за останні 2-3 роки з
оцінками та кількістю годин;
–         довідка, яка підтверджує факт навчання у даному навчальному
закладі вступника (печатка та підпис керівника навчального закладу на
довідці та документі про  повну загальну середню освіту мають бути
ідентичними);
–         довідка про відсутність СНІДУ;
–         медичний сертифікат про стан здоров’я, затверджений
відомством з охорони здоров’я відповідної країни (строк дії не більше
трьох місяців);
–         документ про народження;
–         паспорт;
–    десять фотокарток розміром 3х4.
 
bratdimon2009Дата: Середа, 27.02.2013, 13:20 | Повідомлення # 19
Лейтенант
Група: Адміністратори
Повідомлень: 42
Репутація: 0
Статус: Offline
XVIII. Додаткове зарахування до ВНТУ та зберігання робіт вступників
18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ВНТУ. На звільнені місця
державного замовлення може проводитись додаткове зарахування за
конкурсом осіб, які вступали до ВНТУ на цей напрям підготовки
(спеціальність). На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються
за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове
конкурсне зарахування осіб, які вступали до ВНТУ або до іншого вищого
навчального закладу на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не
були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.
18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді,
листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових
випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються
протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо
такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального
закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні
роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним
запитом.
 
bratdimon2009Дата: Середа, 27.02.2013, 13:22 | Повідомлення # 20
Лейтенант
Група: Адміністратори
Повідомлень: 42
Репутація: 0
Статус: Offline
XІX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ВНТУ
19.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного
засобу. Представники засобів масової інформації, які бажають бути
присутніми на засіданні Приймальної комісії, звертаються до голови
Приймальної комісії з відповідною заявою (не пізніше, ніж за добу до
початку засідання). Голова Приймальної комісії приймає рішення про
надання дозволу зазначеним у заяві особам бути присутніми на засіданні
Приймальної комісії.
19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести
спостереження за роботою Приймальної комісії ВНТУ. Громадські
організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді
та спорту України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії
ВНТУ своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити
належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх
засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що
надаються членам комісії, до засідання.
19.3. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання
комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках –
не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із
проектом порядку денного засідання оприлюднюється.
19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза
конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за
співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та
конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього
незалежного  оцінювання є підставою для відрахування студента.
19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих
навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними
Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою
«Конкурс».
Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку
отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з
питань освіти..

Додатки знаходяться на сайті http://www.vntu.edu.ua

Джерело: http://www.vntu.edu.ua
 
БодяДата: П`ятниця, 06.06.2014, 23:56 | Повідомлення # 21
Рядовой
Група: Користувачі
Повідомлень: 1
Репутація: 0
Статус: Offline
Запрошуємо всіх абітурієнтів на спеціальність "Управлінняінформаційною безпекою" у ВНТУ.
http://ub.vntu.net/ Тут є вся інформація про викладачів,навчання, переваги спеціальності.
На спеціальності викладають молоді викладачі, сертифіковані відомими компаніями
Microsoft, Cisco. Ми базуємося на «Центрі інформаційних технологій і захисту
інформації», проводяться лабораторні та практичні заняття, зокрема, в
комп’ютерних класах IT Академії Microsoft та на сучасному мережевому обладнанні
в комп’ютерних лабораторіях Мережевої Академії Cisco, а також в
науково-дослідних лабораторіях технічного захисту інформації.
Задавайте питання буду радий відповісти!
 
Форум » Наш клас » Куди краще поступати після закінчення школи ? » Вінницький національний технічний університет (Правила прийому до ВНТУ в 2013 році)
  • Сторінка 2 з 2
  • «
  • 1
  • 2
Пошук: